Daniela a Zdeněk

Svatba Kréta, Řecko

Svatební obřad se konal v Řecku na Krétě na pláži Kuoni.

Svatební reference