Příjezd na tradiční kanoi s bambusovými vahadly a vítání místními vesničany
Svatební obřad vedený náčelníkem vesnice nebo knězem
Skupina místních hudebníků
Květinové věnce pro pár
Po obřadu přenesení 4 válečníky na královském trůnu
Romantická plavba na královské tradiční kanoi s bambusovými vahadly, šampaňské
Masáž pro pár na Royal Floating Faré (tradiční dům na vodě)
Svatební noc na Royal Floating Faré se snídaní