Dle španělských zákonů není možný civilní svatební obřad, pokud na španělském území se nezdržujete 2 roky. Proto jsou možné pouze symbolické svatební obřady nebo katolické svatební obřady.

Nabídku svatebních balíčků zašleme na vyžádání.