doprava na místo obřadu a zpět do hotelu – vozem se svatební koordinátorkou
denní civilní svatební obřad pod romantickým altánkem do 17 hodin
květina pro nevěstu ze 2 růží a klopa pro ženicha
zajištění svědků /v případě potřeby/
tradiční svatební hudba
6 fotografií z obřadu, další fotografie za příplatek
svíčková výzdoba
suvenýr
slovensky hovořící svatební koordinátor
oddací list vč. apostily + ověřená kopie oddacího listu
sezení pro 15 osob

Na místě se hradí v hotovosti hradí

poplatek za svatební licenci a apostilu
spropitné
živý internetový přenos
DVD z obřadu