doprava na místo obřadu a zpět do hotelu limuzínou
civilní svatební obřad pod romantickým altánkem
květina pro nevěstu z 8 růží a klopa pro ženicha
zajištění svědků /v případě potřeby/
tradiční svatební hudba
10 fotografií z obřadu, další za příplatek
DVD z obřadu
svíčková výzdoba
suvenýr
slovensky hovořící svatební koordinátor
oddací list vč. apostily + ověřená kopie oddacího listu

Na místě se v hotovosti hradí

poplatek za svatební licenci a apostilu
spropitné
živý internetový přenos