Svatba v zahraničí

CAGLIARI

Cagliari – město slunce na jižním pobřeží. Místo s nádhernými starověkými stavbami a středověkými zříceninami, rušný přístav, krásné pláže, živá atmosféra. Cagliari vás přivítá svými barvami slunce, které svítí po většinu roku. Civilní obřady v Cagliari jsou prováděny v majestátní Palazzo Civico, bílé budově z 19. století, jedinečné svého druhu v Itálii. Civilní svatební obřady se konají v obřadní síni s nádhernými exempláři dekorací a nábytku a obří malbou představující typickou sardinskou svatbu. Katolické obřady v Cagliari se konají v kostelích v centru města. Protestantské obřady se konají v moderním kostele nacházející se v centru města nebo na soukromém pozemku.

CAGLIARI